Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer GrĂ¼n, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.

Specimen reference source
Unvouchered

Taxonomic name
Homo sapiens

Specimen created by
Xijun Ni

Specimen created on
February 11 2019 at 3:59:52

This specimen record has been viewed 133 times