Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer Grün, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.

Specimen reference source
Vouchered

Taxonomic name
† Homo sp. dali

Institution code for specimens repository
IVPP

Collection code for specimens repository
PA

Specimen created by
Xijun Ni

Specimen created on
February 26 2019 at 10:24:04

This specimen record has been viewed 132 times