Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer Grün, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.

Specimen reference source
Unvouchered

Taxonomic name
† Homo neanderthalensis

Specimen created by
Xijun Ni

Specimen created on
February 11 2019 at 4:07:32

This specimen record has been viewed 106 times