Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer Grün, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.

Specimen reference source
Vouchered

Taxonomic name
† Homo sp. xuchang

Institution code for specimens repository
XUC

Repository catalog number
1

Specimen created by
Xijun Ni

Specimen created on
November 3 2019 at 22:46:42

This specimen record has been viewed 125 times