Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer Grün, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.

Specimen reference source
Vouchered

Taxonomic name
† Erectus turkana

Institution code for specimens repository
KNM

Collection code for specimens repository
WT

Repository catalog number
15000

Specimen created by
Xijun Ni

Specimen created on
January 27 2020 at 11:35:38

This specimen record has been viewed 124 times